Podmínky

1. Obecná ustanovení

Provozovatelé internetových stránek www.rekode.cz jsou Jacob Derynk (IČ: 08391343) A Martin Kovalski (IČ: 08391335) vystupující pod značkou rekode.cz (dále jen provozovatel).

Provozovateli náleží práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, funkčnosti, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách pokud není uvedeno jinak.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.rekode.cz (dále jen podmínky). Uživatel, používáním webových stránek www.rekode.cz souhlasí s těmito podmínkami a řídí se jimi.

2. Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.rekode.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy, těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.rekode.cz nebo je jinak zneužívat,

zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,

vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,

pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.rekode.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,

využívat případných chyb webových stránek.

3. Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek www.rekode.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Stejně tak může provozovatel kdykoli změnit Podmínky využívání webových stránek.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.rekode.cz.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.rekode.cz.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.rekode.cz.

4. Ochrana osobních údajů

Vstup na webové stránky www.rekode.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018.

Provozovatel se tímto zavazuje, že bude s údaji nakládat v souladu s platnými předpisy a užívat je pouze pro naplnění účelu, pro který jsou data získána.

4.1 Osobní údaje z formuláře

Osobní údaje poskytnuté Uživatelem odesláním kontaktního formuláře zpracováváme dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) za účelem kontaktování a nepředáváme je mimo rekode.cz a uchováme je pouze po nezbytně dlouhou dobu.

Správcem osobních údajů je Provozovatel.

Uživatelé, kteří nám poskytli svá data mají všechna práva vyplývající z GDPR a dalších zákonů. Převážně:

Provozovatel ukládá osobní data do databáze na zabezpečeném serveru.

5. Závěrečná ustanovení

Provozovatel má právo tyto podmínky kdykoli změnit.
 

Tyto podmínky jsou platné od 20. 06. 2022

Neváhejte se nám ozvat 📞

Není vám něco jasné? Chete se na něco zeptat, nebo jen konzultovat váš projekt? Neváhejte nám zanechat zprávu, odpovíme vám co nevidět.

Martin Kovalski
IČ: 08391335
martin.kovalski@rekode.cz

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.

Jacob Derynk
IČ: 08391343
jacob.derynk@rekode.cz

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.

E-mail

info@rekode.cz

Nejsme plátci DPH.

kontaktujte nas
Jít nahoru